Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CompanionS

Explore. Dream. Discover.

CompanionS

Explore. Dream. Discover.

FILIPINI

VAŽNO!!! Informacije o načinu PRIJAVE... kliknuti OVDE

FILIPINI

PALAWAN i MANILA / BOHOL i MANILA / BORACAY i MANILA

10 noćenja na Filipinima

(12-13 dana)

Let sa obližneg aerodroma (Sofija/Temišvar/Budimpešta) 

polasci: Februar - Mart 2020. 

 smeštaj u dvokrevetnim/trokrevetnim sobama u blizini plaže u glavnim letovalištima ostrva: Palawan (Port Barton) / Bohol (Panglao) / Boracay i centru Manile

CENA:

695€

Palawan + Manila

CENA:

730€

Bohol + Manila

CENA:

795€

Boracay + Manila

Prijava ODMAH!!! 

 u cenu uključeno:

- povratne avio karte sa obližnjeg aerodroma (Sofija/Budimpešta/Temišvar) do Manile sa uključenim svim taksama i malim ručnim prtljagom 40x25x20cm

- povratne avio karte od Manile do odabranog ostrva (Palawan-Puerto Princesa / Bohol-Panglao/Boracay-Kalibo/Caticlan) sa uključenim svim taksama i većim kabinskim prtljagom 7kg

- smeštaj u dvokrevetnim ili trokrevetnim bungalovima/gostionicama u blizini plaže u glavnom letovalištu odabranog ostrva Palawan (Port Barton) / Bohol (Panglao) / Boracay -

- smeštaj u hotelima u centru Manile

u cenu nije uključeno:

- prevoz od/do aerodroma

- viza

moguće doplate po želji:

- moguća doplata za dodatna noćenja +14€/po osobi za noć (Boracay +20€/noć/osoba)

- po želji moguća doplata za veći kabinski prtljag +30€ za sve letove ukupno

- po želji moguća doplata za checkirani prtljag +80€ za sve letove ukupno

- po želji moguća doplata za let iz Beograda +150€ | u doplatu uključeno povratne avio karte iz Beograda, veći kabinski prtljag i noćenja u apartmanima u konekcionom gradu

 - CompanionSi koji poseduju srpski biometrijski pasoš mogu dobiti vizu u ambasadi Filipina u Beogradu (40$)

 - moguća duža noćna pauza (kraća od 12 sati) na konekcionom aerodromu u povratku

PRIJAVA

PRETHODNA ZAVRŠENA COMPANIONS PUTOVANJA NA FILIPINE:

FILIPINI

BORACAY i MANILA

10 noćenja (12-13 dana)

(9 noćenja na Filipinima + 1 noćenje u konekcionom gradu)

  LET iz BEOGRADa!!!

  polazak: 18/04/2018

 smeštaj u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama u blizini plaže na Boracay i u centru Manile

CENA:

730€

u cenu uključeno:

- povratna avio karte Beograd - Manila sa svim taksama i većim kabinskim prtljagom 10kg (uz 1 dan za obilazak konekcionog grada u odlasku sa obezbeđenim smeštajem, dok u povratnom letu noćna pauza na konekcionom aerodromu kraćem od 12h)

- povratna avio karta Manila - Kalibo sa uključenim svim taksama i kabinskim prtljagom 10kg

- smeštaj u bungalovu / gostionici u blizini plaže na Boracay ostrvu

- smeštaj u hotelu u Manili

- smeštaj u hotelu blizu aerodroma u konekcionom gradu (odlazni let)

 u cenu nije uključeno:

- prevoz od/do aerodroma

- viza za Filipine 50$US

 - CompanionSima koji poseduju srpski pasoš potrebna je viza i moguće je dobiti u Beogradu (50$)

- mmoguća doplata za checkirani prtljag 23kg uz doplatu od +70€ za sve letove ukupno

 - duža noćna pauza na konekcionom aerodromu (manje od 12h) u povratnom letu!

 * da uve?ate plakat kliknite OVDE!

 TERMINI I CENE PUTOVANJA: 

* * * F I L I P I N I * * *

polasci: OKTOBAR - DECEMBAR 2017.

let iz BEOGRAD-a, povratak u Budimpešta / Sofija / Beograd

(za povratak u Beograd (8N na Boracay): doplata +35€ ili duga danonoćna pauza na konekcionom aerodromu)

krajnji rok za prijavu sa uplatom odmah!!!

CENA: 715€

(Manila + Boracay)

oko 12 noćenja (3+9/8+1/ noćenja) (oko 14 dana)

   * u cenu uključene:

- sve avio karte iz BEOGRADa do Manile i nazad do Beograda ili obližnjeg aerodroma, kao i avio karte unutar Filipina sa svim taksama i većim kabinskim prtljagom

- smeštaj u dvokretevnim/trokrevetnim sobama u centru Manile i u blizini plaže na Boracay ostrvu i eventualno noćenje u konekcionom gradu za povratni let u Beograd uz noć manje na Boracay (u slučaju povratka na obližnji aerodrom bez noćenja u konekcionom gradu)

*u cenu nije uključeno:

- transport od/do aerodroma

* po želji moguća doplata za chekirani prtljag (20kg) +70€ ukupno za sve letove

* po želji moguća doplata za dodatna noćenja +14€ za noć po osobi.

Plan puta na plakatu iznad (iz 2011. god) ne važi za sadašnju ponudu! Služi samo kao opšta referenca

 PRETHODNE - ZAVRŠENE PRIJAVE:

* * * F I L I P I N I * * *

polasci: FEBRUAR - SEPTEMBAR 2017. (isključujući jul i avgust)

let sa obližnjeg aerodroma (Budimpešta / Temišvar)

krajnji rok za prijavu sa uplatom odmah!!!

CENA: 695€

(Manila + Boracay)

oko 10 noćenja (3+7 noćenja) (oko 12 dana)

* u cenu uključene:

- sve avio karte sa obližnjeg aerodroma do Manile i avio karte unutar Filipina sa svim taksama i većim kabinskim prtljagom

- smeštaj u dvokretevnim/trokrevetnim sobama u centru Manile i u blizini plaže na Boracay ostrvu

*u cenu nije uključeno:

- transport od/do aerodroma

* po želji moguća doplata za chekirani prtljag (20kg) +55€ ukupno za sve letove

* po želji moguća doplata za dodatna noćenja +14€ za noć po osobi.

Plan puta na plakatu iznad (iz 2011. god) ne važi za sadašnju ponudu! Služi samo kao opšta referenca

* * * F I L I P I N I i HONG KONG * * *

polasci: početak DECEMBRAa 2016./ FEBRUAR - MART 2017.

let iz BEOGRAD-a

krajnji rok za prijavu sa uplatom do 30.jula 2016.!!!

CENA: 710€

(Hong Kong + Boracay)

oko 10 noćenja (3+7 noćenja) (oko 12 dana)

CENA: 790€

(Hong Kong + Boracay + Manila)

oko 13 noćenja (3+7+3 noćenja) (15-tak dana)

* u cenu ukljućene:

- sve avio karte iz Beograda do Hong Konga, između Hong Konga i Filipina i avio karte unutar Filipina sa svim taksama i većim kabinskim prtljagom

- smeštaj u dvokretevnim/trokrevetnim sobama u centru Manile i u blizini plaže na Boracay ostrvu, u blizini centra Hong Kong-a

*u cenu nije uključeno:

- transport od/do aerodroma

* po želji moguća doplata za chekirani prtljag (20kg) +50€ ukupno za sve letove

Plan puta na plakatu iznad (iz 2011. god) ne važi za sadašnju ponudu! Služi samo kao opšta referenca

* * * F I L I P I N I * * *

polasci: kraj FEBRUARa - MART 2016.

let iz sa obližnjeg aerodroma (Temišvar/Budimpešta),

povratni let u BEOGRAD

- promena aerodroma u konekcionom gradu

- moguća dodatna noćenja u konekcionim gradovima (ukljućeno u cenu)

krajnji rok za prijavu odmah!!!

prijava ODMAH!!!

CENA: 720€

(Manila + Boracay)

oko 10-12 noćenja (oko 14-16 dana) 

      * u cenu uključene:

- sve avio sa obli?njeg aerodroma (Temi?var/Budimpe?ta) do Manile + od Manile do Boracay ostrva - (ukupno 8 avio letova) sa svim taksama i malim kabinskim prtljagom

- sme?taj u dvokretevnim/trokrevetnim sobama u centru Manile i u blizini pla?e na Boracay ostrvu, eventualna no?enja u konekcionim gradovima u hostelima (vi?ekrevetne sobe)

- autobuski prevoz izme?u konekcionih gradova

*u cenu nije uklju?eno:

- transport od/do aerodroma

* po ?elji mogu?a doplata za chekirani prtljag (20kg) +50? ukupno za sve letove

Plan puta na plakatu iznad (iz 2011. god) ne va?i za sada?nju ponudu! U ovoj ponudi su Filipini, bez Hong Kong-a   

* * * F I L I P I N I i HONG KONG * * *

polasci: MART 2016.

let iz BEOGRADa

krajnji rok za prijavu odmah!!!

prijava ODMAH!!!

CENA: 790?

(Hong Kong + Boracay)

oko 10 no?enja - 3+7 no?enja (oko 11-12 dana)

prijava ODMAH!!!

CENA: 845?

(Hong Kong + Manila + Boracay)

oko 13 no?enja - 3+10 no?enja (oko 14-15 dana)  

* u cenu uklju?ene:

- sve avio karte Beograda do Hong Konga + od Hong Konga do Manile + od Manile do Boracay ostrva - (ukupno 6-8 avio letova) sa svim taksama i velikim kabinskim prtljagom

- sme?taj u dvokretevnim/trokrevetnim sobama u centru Hong Konga, Manile i u blizini pla?e na Boracay ostrvu

*u cenu nije uklju?eno:

- transport od/do aerodroma

* po ?elji mogu?a doplata za chekirani prtljag (20kg) +35? ukupno za sve letove

Plan puta na plakatu iznad (iz 2011. god) ne va?i za sada?nju ponudu!  

* * * F I L I P I N I * * *

polasci: kraj OKTOBRA - po?etak NOVEMBRA 2014.

let sa obli?njeg aerodroma (Temi?var/Budimpe?ta) ili iz Beograda uz doplatu od 25?

krajnji rok za prijavu odmah!!!

I varijanta

prijava do 17.septembra

CENA: 690? (Manila + Palawan) - REKORDNA CENA!!!


prijava ODMAH!!!

CENA: 760? (Manila + Palawan)

oko 14 no?enja (oko 16-18 dana)


II varijanta

prijava do 17.septembra

CENA: 725? (Manila + Boracay)


prijava ODMAH!!!

CENA: 795? (Manila + Boracay)

oko 13 no?enja (oko 15-17 dana)


III varijanta

prijava do 17.septembra

CENA: 795? (Manila + Palawan + Cebu + Boracay)


prijava ODMAH!!!

CENA: 885? (Manila + Palawan + Cebu + Boracay)

*sli?an plan puta kao na gornjem plakatu iz 2011. bez Hong Kong-a i organizovanih obilazaka

oko 16 no?enja (oko 18-20 dana)  

  * u cenu uklju?ene:

- sve avio karte sa obli?njeg aerodroma ili Beograda do Manile + od Manile do Palawan/Boracay ostrva/Cebu City - (ukupno 8 avio letova ili 11 letova za III varijantu) sa svim taksama i velikim kabinskim prtljagom

- sme?taj u dvokretevnim/trokrevetnim sobama u centru Manile i u blizini pla?e na Palawan/Boracay ostrvu

- sme?taj u eventualnom konekcionom gradu za koji nam ne treba viza

*u cenu nije uklju?eno:

- transport od/do aerodroma

* po ?elji mogu?a doplata za chekirani prtljag (20kg) +55?

Plan puta na plakatu iznad (iz 2011. god) ne va?i za sada?nju ponudu! Putovanje se odnosi na Filipine bez Hong Konga i organizovanih obilazaka tur. lokaliteta! 

- specijalna ponuda -

*** FILIPINI u ?picu sezone

Manila + Palawan ili Boracay ostrvo

18 - 20 dana (oko 15 no?enja)

(NOVEMBAR - po?etak DECEMBRA 2013.)

Let sa obli?njeg aerodroma (Temi?var/Budimpe?ta)

krajnji rok za prijavu 30.09.2013!!!

CENA: 755? - REKORDNA CENA!!!

* u cenu uklju?ene:

- sve avio karte sa obli?njeg aerodroma do Manile + od Manile do Palawan ili Boracay ostrva

- (ukupno 8 avio letova)sa svim taksama i malim kabinskim prtljagom (7kg)

- sme?taj u dvokretevnim/trokrevetnim sobama u centru Manile i u blizini pla?e na Palawan/Boracay ostrvu

*u cenu nije uklju?eno:

- transport od/do aerodroma

* po ?elji mogu?a doplata za chekirani prtljag (20kg) +45?

Plan puta na plakatu iznad (iz 2011. god) ne va?i za sada?nju ponudu! Putovanje se odnosi na Filipine bez Hong Konga!

VA?NO - OBAVEZNO PRO?ITATI!!! Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

*** F I L I P I N I i PEKING

*** 20 dana u ?picu sezone

*** period putovanja po izboru: novembar 2012 - jul 2013.

(izuzev perioda: 20.12.2012-15.1.2013.)

(van sezone: april - jul 2013. doplata +60e)

- avionom iz Beograda ili mo?da Temi?var/Budimpe?ta

- sme?taj u guesthouse ili resorts-ima u blizini pla?e

- prijava i uplata danas - 22.09.2012. do pono?i!!! - CENA:860 euro

- prijava i uplata do 23.09.2012. u 17h!!! - CENA: 890 euro

*** FILIPINI u ?picu sezone

*** 20 dana u mesecu po izboru

(NOVEMBAR 2012 - MART 2013. izuzev perioda: 14.12.2012-20.1.2013.)

krajnji rok za prijavu i uplatu do 6.09.2012. u 15h... CENA: 880?

za vi?e informacija kliknuti OVDE>>>

*** 17.06.2011. - 24.06.2011. Prijava do 1.aprila...CENA 190e

*** polazak u februaru 2012. (20 dana)

*** Prijava do 10.oktobra 2011..... CENA 890e

*** Prijava do 1.novembra 2011.... CENA 900e (Filipini... i ?angaj)

*** Prijava do 12.novembra 2011.... CENA 905e (Filipini... i Peking)

*** Prijava do 10.decembra 2011.... CENA 940e (Filipini... i Peking)

VA?NO!!! Formiranje i promena CENA... kliknuti OVDE!

             Informacije o na?inu PRIJAVE... kliknuti OVDE

broj putnika: 9

putnici za "Filipine...i Hong Kong" (februar 2012): Nemanja ?. (Nemanja), Goran K. (mashinari),

Zdravko S. (zdravko), Dejan V. (Dejan), Du?an M. (Dule),

Burcu K., Suhrob K. (Suhrob Khidirov), Martin ?. (sharac1615),

Alejandra J. S. (Alejandra),

fotografije sa predhodnih CompanionS putovanja na Filipine (feb. 2012) pogledajte ovde>>>

(pristup foto-galeriji samo registrovanim ?lanovima sa profil slikom)


putopis sa predhodnih CompanionS putovanja na Filipine (feb. 2012) pro?itajte ovde>>>

Registruj se! - Mesto za članove sajta

 Skorašnje forum diskusije

CompanionS KVIZ

Zanimljive Geografije

Ads

brza pretraga CompanionS web-stranica

CompanionSI trenutno na site-u:

Zanimljivi VIDEO sa CompanionS putovanja

214 views - 0 comments

845 views - 0 comments

1060 views - 0 comments

1482 views - 1 comment

Sveže fotke...

Facebook Fanpage Box

Copyright ©2011-2020. - CompanionS